Противопожарна Техника КАТ ЕООД Враца предоставя професионални консултантски услуги в сферата на пожарната безопасност, като подпомага своите клиенти с изготвяне на цялата необходимата документация по Пожарна и Аварийна безопасност за въвеждане на обектите в експлоатация. КАТ ЕООД Враца е специализирана в проектирането, изграждането и поддръжката на пожарогасителни и пожароизвестители системи. Предлагаме гаранционен и извън гаранционен сервиз на прахови, СО2 и водопенни пожарогасители. Зареждане на пожарогасители на ниски цени – Доказано качество.
КАТ Враца е лидер в продажбата и техническото обслужване на прахови и СО2 пожарогасители, системи за пожарогасене, пожароизвестяване и пожарнооборудването в град Враца и Северозападна България.
На нашите корпоративни клиенти предлагаме абонаментен за годишен преглед и презареждане на прахови пожарогасители и пожарогасители с въглероден диоксид с безплатен транспорт в рамките на град Враца.

 Част от услугите ни включват:

- Сервиз и техническо обслужване (проверка/ремонт) на пожарогасители и противопожарно оборудване Разполагаме с мобилна станция за техническо обслужване, хидравлично изпитание и ремонт на всички видове носими, возими и стационарни прахови и СО2 пожарогасители за обслужване на пожарогасители на място в обектите на нашите клиенти.

- Контролна проверка и техническо обслужване на пожарни кранове /ВПК/ съгласно стандарт EN 671 и НАРЕДБА № 8121з-647

- Контролна проверка и техническо обслужване на Пожароизвестителни системи

- Контролна проверка и техническо обслужване на пожарогасителни системи

- Контролна проверка и техническо обслужване вентилационни системи за отвеждане на дим и топлина

- Техническа проверка и ремонт на надземни и подземни пожарни хидранти. – Разработване и обновяване на противопожарно досие за обектите в експлоатация

- Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и техническа обслужване на евакуационно и аварийно осветление съгласно НАРЕДБА № 8121з-647 от 2014

- Инструктаж и обучение на персонал – Корабно снабдяване и услуги свързани с противопожарната безопастност За повече информация посетете офиса ни на адрес Противопожарна Техника КАТ Враца, ул.Подбалканска 2А
Уеб: www.kat-eood.com
Google+ https://plus.google.com/u/0/113769055567996910902 Facebook: https://www.facebook.com/pojarogasiteli.vratsa/ Instagram: https://www.instagram.com/pojarogasiteli/
Youtube: https://youtu.be/Nh-gdkrWoOY  
 

Регистрирана в България
Сфера на дейност: Търговия
Кирил Топалов, Управител, последно обновил този профил на 2018-08-09
https://www.kat-eood.com/ https://www.facebook.com/pojarogasiteli.vratsa https://twitter.com/QDNuQI4RR6KEUu7 http://yellowpages.bg/bg/members/kat-eood/